Lämna in matchresultat

Skicka in matchprotokoll genom att:

Skanna eller fotografera protokollet och skicka bilden med
e-post till resultat@pubserien.se

Hämta Matchprotokoll 2019-20